A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 

Държавна агенция "Архиви"Държавна агенция "Архиви" (ДАА) е държавната институция в Република България, която осъществява в национален мащаб политиката по събирането, съхраняването, организирането и използването на архивните документи с историческо значение. 

ДАА е институцията, която провежда държавната политика в областта на организацията на управлението на:

Националния архивен фонд; непосредственото функционално, административно, кадрово и методическо ръководство над държавните архиви и цялостен контрол над дейността на всички архивни институции по издирването, събирането, опазването и използването на архивните документи.

При осъществяване на своята дейност ДАА се ръководи от принципите на законност, откритост, достъпност, отговорност, координация и професионализъм. 
ISDA

NERA

Търсене в АРХИВИ


търси

Търсене в
ДИГИТАЛЕН АРХИВ


търси

banner_guides.gif


БЪРЗИ ВРЪЗКИ

  Събития и факти
Последни събития в Държавна агенция "Архиви"
  Новини
Последни новини от Държавна агенция "Архиви"
  Тарифа
Такси съгласно Закона за Национален архивен фонд
  Дигитални изложби
Документи от българските архиви
  Цени на услуги
Цени на услуги, предлагани от ДАА
  Профил на купувача
  Медиите за нас  Методически кодекс, 2013 г.  Национален архивен съвет
  Достъп до обществена информация  За контакт  Е-услуги
Електронни услуги Държавна агенция „Архиви“
  Уникални и особено ценни документи 
Archives_speak_v2.jpg daa_old_site_new2.gif baner proekt_FA.jpg baner proekt_12.jpg baner proekt_3.jpg baner proekt_2014.jpg ape_BU.jpg